Vergoeding en tarieven

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en soort polis.

In 2021 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars behalve met CZ en ONVZ. Dit houdt in dat u bij alle overige zorgverzekeraars logopedie volledig vergoed krijgt en dat ik de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareer. U ontvangt daarom van mij geen factuur.

Bent u verzekerd bij CZ dan wordt logopedie voor een deel of ook volledig vergoed. Dat is afhankelijk van de door u gekozen polis:

  • Restitutiepolis: bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: bij een naturapolis wordt contractvrije logopedie voor een deel vergoed. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij CZ.

Bent u bij CZ verzekerd dan ontvangt u van mij de factuur die u zelf aan mij dient te betalen. U kunt die factuur daarna indienen bij CZ.

Ondanks dat ik geen contract heb met ONVZ wordt logopedie volledig vergoed en dien ik de factuur rechtstreeks bij hen in.

Onderstaande tarieven gelden:

  • Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

PrestatieBedrag
Individuele zitting reguliere logopedie€ 43,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 86,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 25,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)*€ 22,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*€ 43,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**€ 43,00
Overleg met derden (per 30 minuten)**€ 43,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak, minder dan 24 uur van tevoren**€ 35,00

*wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed.
**wordt door zorgverzekeraars niet vergoed.