Vergoeding en tarieven

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en soort polis.

In 2024 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars behalve met CZ. Dit houdt in dat u bij alle overige zorgverzekeraars logopedie volledig vergoed krijgt en dat ik de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareer. U ontvangt daarom van mij geen factuur.

Bent u verzekerd bij CZ of een label dat onder CZ valt, dan wordt logopedie voor een deel of ook volledig vergoed. Dat is afhankelijk van de door u gekozen polis:

  • Restitutiepolis: bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: bij een naturapolis wordt contractvrije logopedie voor een deel vergoed. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij CZ.

Bent u bij CZ verzekerd dan ontvangt u van mij de factuur die u zelf aan mij dient te betalen. U kunt die factuur daarna indienen bij CZ.

Onderstaande tarieven gelden:

  • Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

PrestatieBedrag
Individuele zitting reguliere logopedie€ 47,00
Eerste consult: anamnese, onderzoek, advies, behandelplan en verwerking in dossier€ 117,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling€ 27,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)*€ 23,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*€ 47,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**€ 47,00
Overleg met derden (per 30 minuten)**€ 47,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak, minder dan 24 uur van tevoren**€ 40,00

*wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed.
**wordt door zorgverzekeraars niet vergoed.