Directe Toegang Logopedie

Wat is DirecteToegangLogopedie?

DTL houdt in dat u zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij de logopedist terecht kunt.

Wat doet de logopedist bij aanmelding zonder verwijsbrief?

Als uw kind zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. De hulpvraag van u is hierbij leidend. Tijdens deze screening van ongeveer 15 minuten bepaalt de logopedist of uw kind thuishoort bij de logopedist.

De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen, de zogenaamde “rode vlaggen”. Mochten er “rode vlaggen” zijn dan moet u alsnog naar de huisarts om een verwijzing te halen. Zijn er geen “rode vlaggen” dan kan de logopedist direct overgaan tot de logopedische anamnese en -onderzoek. De logopedist informeert eventueel uw huisarts.


Hoe ziet een DTL-screening eruit?

De screening bestaat uit:

  • de kennismaking;
  • het bespreken van de hulpvraag van uw kind;
  • het toetsen van de hulpvraag op de aanwezigheid van afwijkende symptomen, de zogeheten “rode vlaggen”;
  • het bespreken met de ouder of de huisarts wel/niet ge├»nformeerd wordt over de uitkomsten van de DTL-screening;
  • het geven van een advies door de logopedist m.b.t. wel of niet overgaan tot onderzoek en behandeling.

Wordt de DTL screening vergoed door de verzekering?

Alle zorgverzekeraars vergoeden dit.