Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u als ouder een klacht hebt over de logopedist of over de logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit met mij bespreken. Indien wij er samen niet uit komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U vindt meer informatie op:

Klachtenloket Paramedici

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)