Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch bij mij aanmelden op het telefoonnummer: 06 – 2704 5705. Het kan zijn dat u een antwoordapparaat krijgt. Aarzelt u niet om een boodschap in te spreken, want ik kan u op dat moment niet persoonlijk te woord staan. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
U kunt ook een e-mail sturen naar: contact@logopediebloemendaaloverveen.nl

Eerste consult

Tijdens het eerste consult verzoek ik u het verzekeringspasje, een identiteitsbewijs, eventueel een verwijzing en het verslag van de schoollogopediste mee te nemen.  Een consult duurt ongeveer 25 minuten.


Opzet behandeling

Allereerst bouw ik een vertrouwensrelatie met uw kind op, waarin uw kind veel waardering krijgt op al zijn/haar initiatieven. Naar aanleiding van gesprekken met u en logopedische observaties en –onderzoek, bepalen we de hulpvraag.

We gaan samen een behandelrelatie aan om deze hulpvraag te beantwoorden. Daarbij houd ik mij aan de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO). Deze wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Bekijk voor meer informatie over deze wet deze site.

Uit de hulpvraag stel ik mijn logopedische doelen op en proberen we het kind te stimuleren tot ontwikkeling. Of uw kind echt besluit om tot deze ontwikkeling te komen bepaalt hij/zij zelf. Werken vanuit de motivatie van uw kind is heel belangrijk. Zodra de motivatie er niet meer is, stopt ook de behandeling. Blijf uw kind dus stimuleren, steunen en belonen tijdens de behandeling. De motivatie van de ouders beïnvloedt in grote mate de motivatie van het kind.

U krijgt van mij handvatten hoe u de activiteiten thuis spelenderwijs kunt herhalen. Oefen liever vaak en kort dan één keer per week een uur.

De effecten van logopedie op kinderen zijn eigenlijk altijd positief. Een groot aantal kinderen ontwikkelt zich snel, anderen langzaam. Dit kun je nooit van te voren voorspellen. De mogelijkheden van uw kind bepalen hoe hij/zij zich ontwikkelt.

Regelmatig zal ik met u de behandeling evalueren, zodat ik mijn doelen kan bijstellen of dat we besluiten de behandeling (tijdelijk) te beëindigen om de spontane ontwikkeling af te wachten.